lists.ttu.ee mailing lists - Admin Links

Welcome!

Below is the collection of publicly-advertised Mailman mailing lists on lists.ttu.ee. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.To visit the administrators configuration page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended. If you have the proper authority, you can also create a new mailing list.

General list information can be found at the mailing list overview page.

(Send questions and comments to mailman@lists.ttu.ee.)

   
List Description
AAED Doktorantide list
Aine.aom The list for the agent course
ALL [no description available]
All-external [no description available]
Alumni [no description available]
Arenduskeskus [no description available]
BM [no description available]
Bos06 [no description available]
Cap4city [no description available]
CCTF [no description available]
Community [no description available]
Cs-iti8560 ITI8560 Course list (2012 version)
cs-iti8905 [no description available]
Cs-msc [no description available]
cs-phd [no description available]
cs-research [no description available]
cs-staff [no description available]
Degree [no description available]
Doktor [no description available]
E-kursused [no description available]
E-strateegia [no description available]
EducationUSAnews [no description available]
Egoverntech_alumni Egoverntech_alumni
Ehitaja1 [no description available]
Ehitaja2 [no description available]
Ehitaja3 [no description available]
Ehitaja4 [no description available]
Ehitaja5 [no description available]
Ekoolitus [no description available]
EMS Eesti Majandusteaduse Selts
Ene [no description available]
Eopesotsiaalteaduskond [no description available]
Erititublid Siia tuleb info Tallinna Tehnikaülikooli erivajadustega üliõpilastele
Exchange exchange
Fmtdk_d [no description available]
grupivanemad [no description available]
Haab2018 [no description available]
Haab2019 [no description available]
Haad [no description available]
Haam [no description available]
Hagm [no description available]
Hpc hpc.ttu.ee users list
Iaab1 [no description available]
Iaab2 [no description available]
Iaab3 [no description available]
Iaam1 [no description available]
Iaam2 [no description available]
Iabb1 Äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe 1. kursus
Iabb2 Äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe 2. kursus
Iabb3 Äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe 3. kursus
Iabm1 Äriinfotehnoloogia magistriõppe 1. kursus
Iabm2 Äriinfotehnoloogia magistriõppe 2. kursus
Iaboppejoud Äriinfotehnoloogia õppejõudude list
Iacb1 [no description available]
Iacb2 [no description available]
Iacb3 [no description available]
Iadb1 [no description available]
Iadb2 [no description available]
Iadb3 [no description available]
Iadm1 [no description available]
Iadm2 [no description available]
Iahm1 [no description available]
Iaib1 [no description available]
Iaib2 [no description available]
Iaib3 [no description available]
Ialb3 [no description available]
Iapb2013 [no description available]
Iapb3 [no description available]
Iapm1 [no description available]
Iapm2 [no description available]
Iaqd [no description available]
Iaqd-juhendajad [no description available]
Iasb3 [no description available]
Iasm1 [no description available]
Iasm2 [no description available]
Iatm2 [no description available]
Idsr3 [no description available]
Informaatika-bsc [no description available]
Informaatika-msc [no description available]
INNOLA [no description available]
Inseneridemk [no description available]
InseneridemkJuh [no description available]
Io [no description available]
It-bakalaureus [no description available]
It-infra [no description available]
It-jobs [no description available]
It-jobs-eng [no description available]
It-juhiabid [no description available]
It-juhtkond [no description available]
It-kavajuhiabid [no description available]
It-kavajuhid [no description available]
It-komisjon [no description available]
It-magister [no description available]
It-noukogu [no description available]
ITA-informaatika [no description available]
Ita-ttu [no description available]
Itmentorid [no description available]
Itmentorid2013 [no description available]
Ivcm1 [no description available]
Ivcm2 [no description available]
Ivem1 [no description available]
Ivem2 [no description available]
Ivgm1 [no description available]
Ivgm2 [no description available]
Ivsb1 [no description available]
Ivsb2 [no description available]
Ivsb3 [no description available]
Ivsm1 [no description available]
Ivsm2 [no description available]
Keskkond1 [no description available]
Keskkond2 Materjalide taaskasutus 2
Keskkond3 Materjalide taaskasutus 3
Keskkond4 [no description available]
Keskkond5 Materjalide taaskasutus 5
Kino [no description available]
Kmk2 [no description available]
Konradiklubi [no description available]
Koolitus [no description available]
Koostoo [no description available]
Koostoopartnerid TTU koostoopartnerite list
Kyber1 [no description available]
Kyber2 [no description available]
Kyber3 [no description available]
Kyber4 [no description available]
Laevaehitajad [no description available]
Le67 [no description available]
M-doktorandid [no description available]
M-tootajad [no description available]
Machine-learning [no description available]
Maeselts Mäeseltsi liikmete infolist
Mag13 [no description available]
Mailman [no description available]
Markko [no description available]
MB [no description available]
Me_doktorandid [no description available]
Mektoristid [no description available]
Meremees.toetajad [no description available]
MHRobot [no description available]
Newstudents [no description available]
Noo19b [no description available]
Once-admin [no description available]
Once-all [no description available]
Once-editorial [no description available]
Onkolist [no description available]
Pr [no description available]
Projekteerija1 [no description available]
Projekteerija2 [no description available]
Projekteerija3 [no description available]
Projekteerija4 [no description available]
Projekteerija5 [no description available]
Projektikontaktid [no description available]
Representatives [no description available]
Restauraator1 [no description available]
Restauraator2 [no description available]
Restauraator3 [no description available]
Restauraator4 Restauraator4
Restauraator5 [no description available]
Roheline [no description available]
Satelliidiprogramm [no description available]
Sc1-dth-03-2018 [no description available]
Scuba [no description available]
Sihtfinantseerimine [no description available]
Spinoff [no description available]
T2.0 TOOP Task T2.0
T2.1 TOOP Task T2.0
T2.2 TOOP Task T2.2
T2.3 TOOP Task T2.3
T2.4 TOOP Task T2.4
T2.5 TOOP Task T2.5
T2.6 [no description available]
T3.0 TOOP PCB
T3.1 TOOP PA1
T3.1-external [no description available]
T3.2 TOOP Pilot Area 2
T3.2-external [no description available]
T3.3 TOOP Pilot Area 3
T3.3-external [no description available]
T95 [no description available]
Taimelabor [no description available]
Tam_av Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori vilistlaste mailinglist
Tarendus1 I aasta Tartus
Tarendus2 Tootearendus2
Tarendus3 Tootearendus 3
Tarendus4 Tootearendus 4
Tarendus5 Tootearendus5
Tark.vilistlased [no description available]
Tarkpead TTY Tartu Kolledzi kollektiiv
Tarkstaff ÜNi liikmed
Teadusinfo [no description available]
Tech [no description available]
Tenniseturniir TTÜ tenniseväljaku võistlustest osavõtjad
Test [no description available]
Test2 [no description available]
Test3 [no description available]
Testlist [no description available]
Tippkeskus [no description available]
TL [no description available]
Toop-architecture [no description available]
Toop-beneficiaries [no description available]
Toop-mb [no description available]
Toop-rns [no description available]
Toop-sustainability [no description available]
Toop-tut [no description available]
Toop-wp2 [no description available]
Toop-wp3 [no description available]
Toop-wp4 [no description available]
Toostus1 Tööstusökoloogia
Toostus2 Tööstusökoloogia 2
Toostus3 Tööstusökoloogia 3
Toostus4 Tööstusökoloogia 4
Toostus5 Tööstusökoloogia 5
Tsebavilistlane [no description available]
tti tarkvarateaduse instituudi inimesed
Ttyal.it TTY ametiliidu IT-teaduskonna siselist
Tuutor [no description available]
Valiskoostoo [no description available]
Valisstipendiumid Välisõppe ja -praktika võimalused
WP1 [no description available]
WP2 [no description available]
WP3 [no description available]
WP4 [no description available]
Yadm1 [no description available]
Yadm2 [no description available]
Ykl [no description available]
Ykl-tootajad Bioorgaanilise keemia õppetooli töötajad
Ykm Molekulaartehnoloogia õppetool
Yvem1 [no description available]
Yvem2 [no description available]

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered